onsdag 19 januari 2011

Lars Ohlys förvirrade straffresonemang

Jag såg delar av partiledardebatten idag. Det som slog mig var att Lars Ohly helt klart var den skickligaste debattören. Hans åsikter är vänsterextrema och felaktiga varför hans parti inte blir populärt men givet de åsikter som vänsterpartiet har så är faktiskt Ohly den kanske skickligaste företrädaren, vilket innebär att om inte vänsterpartiet tänkt ompröva sin politik så är nog Ohly det för dem bästa valet.

Jimmie Åkesson föreföll i debatten vara medveten om att många tycker att SD är för fixerade vid invandrings- och integrationsfrågor så han försökte delvis bredda partiet genom att tala om vikten att bekämpa den ökade brottsligheten genom hårdare straff. I det sammanhanget så konfronterade han Lars Ohly, vars parti tvärtom kräver lägre straff för våldsbrott (däremot vill de ha hårdare straff för det offerlösa brottet att betala någon för sex) .

Ohlys svar var att påstå att hårdare straff skulle öka brottsligheten, ett påstående som saknar all slags vetenskaplig förankring (tvärtom är forskarna ganska eniga om att det har en brottsminskande effekt, oenigheten gäller hur stor denna effekt) och som för övrigt också får lite underliga implikationer när det gäller vänsterpartiets krav på höjda straff för sexköp.

Om denna teori är korrekt så innebär ju deras förslag att det kommer att bli fler sexköp! Jimmie Åkesson var dock inkapabel att peka vare sig på Ohlys ovetenskaplighet och logiska brister.