lördag 22 januari 2011

Fackens hot leder till färre investeringar i Sverige

IF Metalls ordförande Stefan Löfven, som normalt är relativt vettig för att vara ordförande för ett LO-förbund (vilket dock som detta fall illustrerar säger betydligt mer om de andra LO-ordföranderna än om Löfven), hotar att om företagen ökar ledningarnas bonusar och aktieutdelningar för mycket då kommer man att öka sina lönekrav.

Problemet är att åtminstone för utdelningarna så kan detta hot vara kontraproduktivt om det faktiskt förverkligas. Anledningen är att företagen beslutar om utdelningar i hög grad utifrån om företaget kan åstadkomma hög avkastning med nyinvesteringar eller om de gör större nytta hos aktieägarna. Om facken i ilska över höga utdelningar driver upp lönerna så blir det mindre lönsamt att investera i Sverige.

Detta kommer i vissa fall att leda till att företagen investerar utomlands och i andra fall faktiskt leda till att man ökar utdelningarna då fackens lönekrav inte gör att man själv kan få någon bra avkastning på pengarna. I vilket fall som helst så kommer dock inte Löfvens hot att innebära fler investeringar i Sverige som jag förmodar avsikten var, utan tvärtom lär det leda till färre investeringar.