måndag 31 januari 2011

Att jämställa krav på andra förintelse med kristdemokrati

Broderskapsrörelsen, gruppen av "troende" socialdemokrater är igång igen med sin kamp för islamism. Dess ordförande Peter Weiderud noterar att om Mubarakregimen faller då kan det bli det islamistiska Muslimska brödraskapet som tar över, något som även jag pekat på. Men till skillnad från mig så välkomnar han detta.

Han menar också att omvärlden måste välkomna detta, och menar att omvärldens negativa hållning när Muslimska brödraskapets palestinska gren, Hamas, blev vald till makten var fel. Och även om man medger att det finns mer extrema grupper så är islamister i regel ungefär som europeiska kristdemokrater, bortsett då från att islamister i broderskapsrörelsen ögon är trevligare för att de "slår underifrån".

Det hela är så förvridet att det är svårt att veta var man ska börja. Egentligen räcker det dock med att kolla lite närmare på den grupp som man menade var felbehandlat och missförstått och i grunden lite trevligare än kristdemokraterna, alltså Hamas, som som sagt har sina rötter i och har samma ideologi som det Muslimska brödraskap som kanske kan ta makten i Egypten.

En Hamaspredikant i Gaza uttrycker sig så här om judarna:


Översatt säger han då bland annat "Å Allah, släpp lös dina krafter på judarna. Snälla Allah, döda dem allihopa. Låt inte någon överleva".

Weiderud anser alltså att en rörelse som kräver judarnas utrotning är i grunden något mer sympatisk än kristdemokraterna. Det illustrerar med all önskvärd tydlighet hur förvriden världssyn som Weiderud och Broderskapsrörelsen har.