lördag 1 januari 2011

Är skuldkrisen verkligen ett hållbart argument mot svenskt euromedlemskap?

Många, inklusive vissa som tidigare var för, tycks anse att den skuldkris som drabbat framförallt Grekland och Irland i kombination med styrkan i svensk ekonomi bevisar att Sverige tjänat på att behålla kronan.

Men dessa argument håller inte. Är det exempelvis rimligt att tro att Sverige skulle ha drabbats av skuldkris om vi haft euron? Nej, det kan nog ingen ärligt tro, då de flesta euroländer inte drabbats av det (och som nämns nedan, många länder med flytande växelkurs också drabbats av såna kriser), trots att alla utom Luxemburg och den nyaste medlemmen Estland har svagare statsfinanser.

Och argumentet att vi då skulle behöva betala för Greklands och Irlands problem håller inte eftersom för det första så blir lån till dem troligen en vinstaffär (då räntan de betalar är högre än den ränta vi får betala) och för det andra är det frivilligt att delta oavsett vilken valuta man har. Eurolandet Slovakien valde att avstå, medan ickemedlemmarna Storbritannien och Sverige valde att delta med lån till Irland.

Och inte heller är Sveriges starka ekonomi något argument. Det finns flera starka euroländer också, inte bara ett exempel (Finland) som Mattias Lundbäck påstår, utan även exempelvis Tyskland, Luxemburg och Slovakien.

Samtidigt finns det flera exempel på europeiska länder utanför euron med både djupa ekonomiska nedgångar och skuldkriser. Det kanske bästa exemplet är Island, men även Ukraina, Ungern och Rumänien. Om en svag valuta verkligen hade varit ett effektivt botemedel mot ekonomiska problem skulle även dessa länder ha starka ekonomier, men istället lider de av djupa problem.

Så det finns inget klart samband mellan nuvarande ekonomisk styrka och valutapolitik. Istället är det andra faktorer, inte minst då budget- och skattepolitik som styr detta. Euron är naturligtvis inte ett substitut för sund ekonomisk politik, däremot så eliminerar den
transaktionskostnader och risker som begränsar ekonomisk effektivitet.