onsdag 3 november 2010

Märklig argumentation från Reinfeldt om arbetsgivaravgifter

Fredrik Reinfeldt intervjuas i SvD och uttalar sig där emot generella sänkningar av arbetsgivaravgifterna och öppnar samtidigt för riktade sänkningar till företag som är "jämställda".

Om vi börjar med frågan om generella sänkningar så har han en ytterst märklig argumentation:

"Vi är ofta rätt kritiska till generella arbetsgivaravgiftssänkningar, för vi är övertygade om att det snarare än att ge fler jobb används till att förstärka resultaten för företag eller att höja löner. Däremot tror vi att riktade lättnader kan vara en morot för att åstadkomma saker."

Visst kommer det bidra till högre nettolöner, men det gäller faktiskt även för jobbskatteavdrag och för riktade sänkningar, så det är inget argument. Och sen är det för övrigt inte heller negativt då högre nettolöner är bra i sig och bidrar till att som Reinfeldt själv alltid brukar säga "göra det mer lönsamt att arbeta".

Och samma sak gäller när det gäller att "förstärka resultatet" hos företag, det är också något som gäller även för jobbskatteavdrag och riktade sänkningar. Och det är på samma sätt för övrigt inte heller något dåligt då högre vinster högre avkastning exempelvis för pensionssparare och då det innebär att färre företag slås ut och det blir lönsamt för fler företag att anställa fler personer.

Reinfeldts så kallade motargument är alltså för det första även tillämpbart på de alternativa åtgärder han föreslår och beskriver dessutom de sätt på vilket generella sänkningar skapar jobb. Däremot finns det många andra skäl till att vara kritisk mot riktade sänkningar relativt generella, se här och här.

Att Reinfeldt är så emot generella sänkningar kan bero på att han vill ha råd med speciallösningar för att som det heter "åstadkomma saker". Och med det menas inte minskad arbetslöshet, som borde vara högsta prioritet, men som definitivt inte är det. Det som menas är istället saker som "jämställdhet". Exakt vad som menas med "jämställdhet" är inte klart (ska företag exempelvis straffas för att de verkar inom en bransch där ena könet har en stark preferens relativt det andra för att arbeta?). Vad som däremot är klart är att långt ifrån att vara en "frihetsfråga" så innebär detta minskad frihet då staten lägger sig i människors fria val. Dessutom så lär detta innebära ytterligare en ökning av den byråkratiska bördan för företagen, något som givetvis kommer vara negativt för jobbskapandet. Det kan förstås i och för sig innebära fler byråkratjobb, men det överväger knappast och dessutom så handlar det till skillnad från de jobb som försvinner om onyttiga jobb.

Det är just såna här intervjuer som åter gör mig nöjd över att jag inte röstade på moderaterna i riksdagsvalet.