torsdag 11 november 2010

Regeringen borde inte genomföra datalagringsdirektivet

Regeringen föreslår nu att det datalagringsdirektiv som EU påbjudit medlemsländerna faktiskt ska genomföras.

Först ska det sägas att direktivet är förkastligt eftersom det innebär en kränkning av folks rätt till privatliv. Att alla e-mails, sms, och telefonsamtal ska registreras även utan konkret brottsmisstanke är oacceptabelt då det kan missbrukas av de personer som administrerar det.

Men då EU påbjudit det ska vi då inte genomföra det även om det är fel, kanske en del tänker (och det är ju regeringens huvudursäkt)?

Nej. För att för det första går regeringens direktiv längre än vad EU kräver. Och för det andra så pågår rättslig prövning av direktivets juridiska legitimitet. Och för det andra, även om dessa prövningar misslyckas, vad ska EU göra om Sverige inte genomför det? Invadera oss? Nej, det kommer definitivt inte att hända. Genomföra handelssanktioner? Nej, det tror jag inte heller. Utesluta oss ur EU? Nej, det tror jag inte heller då Sverige i över ett decennium trotsat det obligatoriska åtagandet att införa euron som valuta. EU har i praktiken ingen som helst bestraffningsmöjlighet om Sverige väljer att akivt sätta sig på tvären. Och om böter utkrävs så kan Sverige bara vägra betala det (dessutom skulle beloppet förmodligen vara försumbart relativt Sveriges ekonomis storlek). Med tanke på att Sverige är en av de största nettobidragsgivarna i EU så är jag rätt så säker på att de inte skulle våga ta strid om detta (då det är en strid de helt klart skulle förlora).

Så regeringen både kan och bör vägra genomföra detta. Att de inte vill göra det är synnerligen beklämmande.