måndag 22 november 2010

Är Israelfientlighet antisemitiskt?

När Israel diskuteras uppstår ibland anklagelsen från Israelvänner mot de som är fientliga till Israel att de är antisemitiska, något de senare vanligen upprörs av.

Frågan är då, är Israelfientliga personer antisemitiska? Svaret beror på vad som menas med "antisemitiska". Syftar du på frågan om personer som ogillar Israel nödvändigtvis är medvetet antisemitiska, då är svaret helt klart nej.

Förvisso finns det många Israelfiender som är medvetet antisemitiska, som nazister och de allra flesta islamister, men det finns ingen nödvändig koppling mellan Israelfientlighet och antisemitism.

Det finns inga giltiga i bemärkelsen försvarbara efter att alla fakta övervägts, för att vara fientig mot Israel. Men medveten antisemitism är inte det enda tänkbara skälet för att vara fientlig mot Israel. Det beror ofta på att man inte känner till relevanta fakta eller att man inte tänkt över det hela ordentligt, eller att man utgår ifrån irrationella moraliska principer, som tolkningar av judiska religösa dokument (se nedan) eller den moraliska princip som är populär bland många inom vänstern, att man alltid ska stödja de "svaga" över de "starka" (Israel upplevs nu av vänstern som den "starka" parten), oavsett vad de "svaga" gjort. Inget av dessa skäl är legitima, men de är inte heller medvetet antisemitiska.

Att fientlighet mot Israel inte nödvändigtvis är medvetet antisemitiskt illustreras också av att en del judar är Israelfientliga. Det gäller inte bara marxistiska judar som Noam Chomsky och Norman Finkelstein i USA och Dror Feiler och Helle Klein i Sverige, utan även vissa ultraortodoxa judiska sekter som Satmar och Neturei Karta som tolkar (en tolkning andra religösa judiska grupper bestrider) den judiska heliga skriften Talmud som att det är förbjudet att upprätta en judisk stat innan Messias anländer, något judar som bekant (?) inte anser har skett ännu.

Så, det torde vara uppenbart att en fientlig hållning inte behöver vara motiverad av antisemitism. Men det är samtidigt faktiskt korrekt att säga att Israelfientlighet de facto (till dess praktiska effekt) nödvändigtvis antisemitisk, eftersom att det hjälper antisemitiska grupper.

Med detta menar jag inte att det skulle vara (nödvändigtvis) de facto antisemitiskt att inta samma position som grupper som råkar vara antisemitiska. Inte heller menar jag att det skulle vara de facto (nödvändigtvis) antisemitiskt att vara emot något som domineras av judar. Och inte heller menar jag att det skulle vara de facto (nödvändigtvis) att bedöma Israel negativt utifrån en dubbelmoral gentemot andra nationer. Det finns inga giltiga skäl att göra så, men de ogiltiga skälen behöver precis som med Israelfientlighet i allmänhet inte nödvändigtvis vara antisemitiska.

Utan det som menas är att Israels fiender, alltså Fatah, Hamas, Hizbollah och de stater som stödjer dem (framförallt då Iran och Syrien) är antisemiter. Till och med det påstått "moderata" Fatah sprider antisemitiska myter i skolor och medier och kräver att en framtida palestinsk stat ska vara helt judenrein. Och Hamas är ännu radikalare i sin antisemitism.

En analogi kan illustrera det hela. Under andra världskriget så deltog Finland på samma sida som nazi-Tyskland i dess krig mot Sovjetunionen, det var till och med en begränsad grad av direkt samverkan mellan Finland och Tyskland. Men det kan ju noteras att det inte finns några egentliga tecken på att den finska regeringen sympatiserade med den nazistiska ideologin, utan syftet var att ta tillbaka de landområden som Sovjet hade stulit från Finland under vinterkriget 1939-40, Den finska regeringen var förmodligen inte egentligen medvetet pronazistiskt (till skillnad från de fascistiska lydstater i Östeuropa (Slovakien, Ungern, Rumänien, Kroatien) skapade av tyskarna och som också deltog i den tyska krigsinsatsen) men genom att kämpa på samma sida som Hitler var den i praktisk handling pronazistisk-och för övrigt i praktisk handling antisemitisk eftersom deras insats försenade den tidpunkt då de nazistiska förintelselägren kunde stängas.

Nu kanske någon invänder att den logiken skulle innebära att de västallierade var i praktisk handling prokommunistiska eftersom de kämpade på samma sida som det kommunistiska Sovjetunionen. Men det förnekar jag inte (iallafall om vi utgår ifrån antagandet att Tyskland och dess allierade skulle besegrat Sovjet utan de västallierades hjälp), och det är därför man i konflikter mellan två vidriga parter som nazi-Tyskland och Sovjet eller kriget mellan Saddam Husseins Irak och ayatollornas Iran under 80-talet bör vara försiktig med att lägga sig i, och enbart göra det om det är klart att det trots att man då stödjer en ond part så är det en mindre ondska än om man inte stödjer det. Men man bör i en sådan bedömning alltid ha klart att om man stödde exempelvis Sovjet eller Saddam Husseins Irak eftersom en nazi-tysk respektive iransk seger hade varit värre så är det ändå en ondska man stödde.

Och de som stödjer den palestinska saken bör ha klart för sig att även om de inte sympatiserar med antisemitism så är det just rätt så radikal antisemitism (inklusive krav på mord eller fördrivning av miljonder judar) de stödjer om de stödjer den palestinska saken.