lördag 6 november 2010

Regeringens rysk-kinesiska utrikespolitik

En vanlig uppfattning bland Israelvänner är att Ryssland och Kina har en fientlig inställning till Israel. Man pekar på att de oftast i FN röstar för resolutioner som verbalt fördömer Israel, samtidigt som de bedriver handel med Israels ärkefiende Iran.

Men det som detta bortser ifrån är att Ryssland och Kina också oftast röstar för FN-resolutioner som verbalt fördömer Iran, samtidigt som de har goda handelsrelationer även med Israel.

Det vore därför mer korrekt att säga att Ryssland och Kina behandlar Israel och Iran på ungefär samma sätt. Man är villiga att verbalt fördöma båda, men är motvillig att gå utöver detta och begränsa handeln. Om något så är de något mer villiga att begränsa handeln med Iran, då exempelvis Ryssland nyligen ställde in försäljningen av det högeffektiva ryska luftvärnssystemet S-300 och då både Ryssland och Kina röstade för skärpta sanktioner mot Iran.

Man kan intressant nog se paralleler till den ryska och kinesiska utrikespolitiken hos Sveriges regering. Den svenska regeringen fördömer ofta Israel, nu senast i samband med "Ship to Gaza"-incidenten, men man har bestämt avvisat kraven från de rödgröna om att införa sanktioner mot Israel. På motsvarande sätt så har regeringen åtminstonde ibland (fast mer sällan än gentemot Israel) uttalat sig kritiskt om regimen i Teheran, men man har samtidigt uttalat sig negativt om FN-sanktioner mot Iran (Sanktioner som alltså även Ryssland och Kina röstade för).

Regeringen har i stort sett samma utrikespolitik vad gäller Israel och Iran som Ryssland och Kina-med skillnaden att regeringen är jämfört med Ryssland och Kina relativt mer fientlig mot Israel och mer positiv mot Iran. Dock är man fortfarande något mindre Israelfientlig än de rödgröna.