måndag 6 september 2010

LO:s privilegier bör tas bort

Fredrik Segerfeldt har en bra debattartikel på SvD Brännpunkt där han pekar på hur LO av staten gynnas på olika sätt, något som han korrekt menar är ett demokratiskt problem med tanke på hur LO stödjer socialdemokraterna.

Det finns all anledning att instämma i detta, men det kan tilläggas att det inte är det enda problemet med LO då dess oansvariga löneavtal bidrar till ökad arbetslöshet.

Det finns därför all anledning att dra in dess privilegier, som exempelvis att de tillåts administrerar kraftigt skattesubventionerade a-kassor (något som för övrigt inte kräver att den blir obligatorisk).