söndag 26 september 2010

Hyckleriet om judisk invandring

Få frågor involverar så mycket hyckleri som frågor relaterade till Israel. Som bekant så har etablissemanget i Sverige förfärat sig ordentligt över att SD vill begränsa nyinvandringen till Sverige. Men när det gäller invandring till vissa andra länder då är tongångarna helt annorlunda.

När det gäller ett visst land då inte bara förfäras inte det svenska etablissemanget över krav på ett totalt invandringsstopp (alltså inte bara begränsning som SD förespråkar för Sverige) för en utvald etnisk grupp, utan det sägs vara det enda anständiga. Vidare så kopplas detta krav på totalt invandringsstopp dessutom oftast med krav på etnisk rensning av samtliga existerande invandrare från denna etniska grupp.

Det land och den etniska grupp jag syftar på är Västbanken och judar. Här anses märkligt nog en långt extremare invandringsposition än SD:s vara det enda rätta, medan däremot SD:s jämförelsevis måttliga begränsningskrav däremot betecknas som onda.

Detta bör förvisso inte förvåna, då som sagt hyckleriet i dessa frågor alltid är häpnadsväckande stort. Exempelvis kräver samma personer som utmålar Kristdemokraterna som onda homofober för att de inte anser att vissa avtal mellan homosexuella ska kunna betecknas som äktenskap (dock anser KD att dessa avtal ska kunna slutas så länge de inte kallas för äktenskap), att svenska skattebetalare ska tvingas aktiva stödja rörelser som Fatah och Hamas, som torterar och mördar homosexuella (och naturligtvis så tillåter de inte heller homosexuella att gifta sig).

För övrigt så kan inte ett totalstopp för judisk invandring heller motiveras för att "rädda fredssamtalen". Då varken Fatah eller Hamas är beredda att acceptera Israel kommer aldrig (eller åtminstonde inte under de närmaste årtionderna) något fredsavtal att kunna slutas. Varken Fatah eller Hamas skulle acceptera den långtgående demilitarisering och israeliska närvaro som skulle krävas för att förhindra att det som hände efter det israeliska tillbakadragandet från Gaza 2005 inte skulle hända i Västbanken också.

Och skulle det som hänt i Gaza också hända i Västbanken skulle det vara betydligt allvarligare för då skulle inte bara mindre gränsstäder som Sderot hamna inom räckhåll för raketanfall, utan även Jerusalem, Tel Aviv och hela den tätbefolkade kustremsan runt Tel Aviv. Då världen med all önskvärd tydlighet under Gazakriget årsskiftet 2008/2009 visade att de inte accepterar israeliska försvarsaktioner skulle en sådan situation vara helt oacceptabel. Något rimligt fredsavtal är därför inte möjligt inom överskådlig tid.