onsdag 22 september 2010

Vilket skulle bevisas

Johnny Munkhammar påpekade i SVT debatt helt korrekt att Vänsterpartiet är ett extremistiskt (kommunistiskt) parti. Detta gjorde en vänsteranhängare så upprörd att Munkhammar fick motta hot om att han skulle "passa sig". Vänsteranhängaren såg alltså till att direkt bekräfta det påstående han var så upprörd över!