måndag 27 september 2010

Det är det som är så bra med skattesänkningar

Björn Fridén på sajten Alliansfritt Sverige konstaterar det som alla ekonomer vetat hela tiden, men som dock regeringen inte alltid varit så öppen om, nämligen att ett syfte med jobbskatteavdraget är att sänka företagens arbetskraftskostnader, vilket då med en inkomstskattesänkning innebär lägre bruttolöner, eller rättare sagt en lägre bruttolöneökningstakt, vilket i sin tur bidrar till högre sysselsättning.

Fridén hävdar dock att detta underminerar argumentet att jobbskatteavdraget ger högre nettolön, och skriver:

"I och med detta blir den borgerliga balansgången rörande jobbskatteavdraget något svår. Antingen hävdar man att det ger mer pengar i plånboken - eller så hävdar man att det påverkar lönebildningen och därmed sysselsättningen.

Men man kan inte hävda båda."


Jodå, det går alldeles utmärkt att hävda båda. När man sänker en skatt på en viss transaktion då kan detta förväntas både gynna säljaren och köparen. När momsen sänktes och höjdes nyligen i Storbritannien då ledde detta till lägre respektive högre inflation, men delar av förändringarna absorberades av att handlarna först höjde och sedan sänkte sina marginaler. Priset före moms steg alltså när momsen sänktes, men priset efter moms sjönk, och vice versa när momsen höjdes igen.

På motsvarande sätt är den teoretiskt förväntade effekten av sänkt skatt på arbete oavsett om det sker genom lägre arbetsgivaravgifter eller jobbskatteavdrag dels att det blir billigare för företagen att anställa och dels att nettolönen för de som har jobb blir högre (Dock blir inte höjningen av nettolönen lika stor som skattesänkningen). Det är det som är så bra med sänkt skatt på arbete-det skapar en win-win situation där såväl sysselsättningen som folks nettolöner stiger