måndag 30 december 2013

Socialdemokraternas fackliga gren har samma åsikter som Vänsterpartiet

Det rapporteras här om att nedgången i skattetrycket under regeringens tid innebär att fyra OECD-länder, Danmark, Belgien, Frankrike och Italien, nu har högre skattetryck än Sverige.

Marknadsliberalt sinnade personer anser förstås att det är en positiv förändring, för Sveriges del alltså. Vänsterpartiet och LO-ekonomerna anser dock att skattesituationen i Danmark, Belgien, Frankrike och Italien är bättre och ser en höjning av skattetrycket, bland annat genom kraftiga höjningar av både inkomstskatten på arbetsinkomst och kapitalinkomst, som något av ett självändamål.

Vad som är intressant här är att LO alltså lägger sig närmare Vänsterpartiets officiella position än Socialdemokraternas, trots att LO fortfarande betraktas som Socialdemokraternas "fackliga gren".

S-ledningen, med Stefan Löfven och Magdalena Andersson i spetsen, föreslår officiellt bara begränsade skattehöjningar, främst höjd arbetsgivaravgift för yngre och höjd restaurangmoms, men också en utfasning av jobbskatteavdraget på bruttoinkomster över 60000 i månaden (lägligt nog just den nivå som innebär att de flesta riksdagsledamöter inte ska behöva betala mer....) och en ännu större höjning av alkoholskatten än den som nu genomförs vid årsskiftet.

Dessa skattehöjningar motsvarar sammanlagt något under 1% av BNP, klart mindre än de flera procentenheter i höjt skattetryck som LO och Vänsterpartiet föreslår (Miljöpartiets skattehöjningar ligger mittemellan dessa förslags).

Det är heller inte den enda fråga där LO ligger närmare Vänsterpartiet än Socialdemokraterna. LO sympatiserar också med Vänsterpartiets linje om slopat överskottsmål och ett totalförbud mot "vinster i välfärden".

Samtidigt som det är lätt att hitta frågor där LO står närmare V än S är det svårt att hitta frågor där LO är särskilt oenig med V. Så det vore intressant att höra hur någon LO-företrädare kan motivera varför de anser att deras medlemmar bör rösta på S snarare än V.

Att inte bara de två mindre rödgröna partierna, utan även Socialdemokraternas egna "fackliga gren" står för mycket större skattehöjningar än vad Löfven och Andersson säger de ska begränsa sig till, gör att man nog kan utgå från att det blir större höjningar än vad de säger det ska bli.

Inga kommentarer: