tisdag 3 december 2013

Maria Abrahamsson överdriver men har ändå en bra poäng

"Alliansfritt Sverige" kritiserar den moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamsson för att hon sagt att hennes inkomst på 60000 kronor brutto, vilket i Stockholm blir 39000 kronor netto, i månaden inte gör henne till höginkomsttagare eftersom det är mycket dyrare att leva i Stockholm än i övriga landet.

Maria Abrahamsson överdriver lite, Stockholm har klart högre genomsnittsinkomst och levnadskostnadsnivå än övriga delar av landet, men även i Stockholm är en person med en nettoinkomst på 39000 i månaden en höginkomsttagare.

Dock har hon i grunden en bra poäng. Levnadskostnaderna i allmänhet och boendekostnaderna i synnerhet är klart högre i Stockholm än i övriga landet vilket gör att den högre genomsnittsinkomsten till stor del är en illusion.

När man jämför levnadsstandard mellan länder brukar man vanligen inte jämföra hur inkomsterna skiljer sig justerat för gällande växelkurs utan man jämför hur inkomsterna skiljer sig justerat för lokal köpkraft, så kallade köpkraftspariteter, eller "purchasing power parity (PPP)" på engelska. Skulle man göra motsvarande köpkraftsjustering mellan olika delar av Sverige skulle framför allt de skyhöga boendekostnaderna i Stockholm göra att inkomstövertaget till stor del suddas ut.

Inga kommentarer: