onsdag 11 december 2013

Skattetrycket högre än det oftast sägs

Hur högt är skattetrycket i Sverige? 44% brukar det vanligen sägas. Denna siffra får man i regel fram genom att man delar den offentliga sektorns skatteinkomster med BNP samma år.

Detta är dock en missvisande siffra. Varför är det en missvisande siffra? Därför att det relevanta måttet är summan av skatter delat med nationalinkomsten, och nationalinkomsten är betydligt lägre än BNP.

BNP är nämligen bruttovärdet av det som produceras men eftersom att det krävs investeringsvaror för att producera och eftersom dessa med tiden förlorar sitt värde (endera för att de slutar fungera eller för att de blir omoderna, eller kanske både och) så blir de samlade inkomsterna klart lägre. Därför måste man dra av denna värdeförlust, som brukar kallas kapitalkonsumtion eller kapitalförslitning i nationalräkenskaper och avskrivning i företagsekonomisk redovisning. Mycket riktigt så beräknas naturligtvis den bolagsskatt som företag betalar utifrån vinst efter att avskrivningarna dragits av från vinsten

2012 var den uppskattade kapitalförslitningen i svensk ekonomi 472 miljarder, eller drygt 13,3%  av BNP (som var 3549 miljarder), vilken innebär att nettovärdet av produktionen är 86,7% av bruttovärdet. Dock är det samtidigt så att Sverige hade ett faktorinkomstöverskott (huvudsakligen att svenskar hade klart större kapitalinkomster från investeringar i utlandet än vad utlänningar har från investeringar i Sverige) på 88 miljarder, eller cirka 2,5% av BNP.

Så nationalinkomsten är cirka 89,2% av BNP. Det innebär att om skatterna är 44% av BNP så är det verkliga skattetrycket snarare 49,3%

Inga kommentarer: