onsdag 18 december 2013

Ironin bakom räntesänkningen

Igår föll Riksbanken för trycket och sänkte räntan, trots att någon bättring inte skett vad gäller ökningen av hushållens skulder som fortsätter att öka klart snabbare än inkomsterna.

 Det ironiska är ändå att ett av de oftast angivna motiven för sänkningen försvunnit. Länge har exportindustrins företrädare klagat över hur stark kronan är och hur det förstör för dem. Men den tidigare kraftiga kronuppgången var ju driven av oro över vissa euroländers (alla utom Irland i Sydeuropa) problem att kunna låna till sin statsskuld till räntenivåer som är hållbara. Denna oro blev sedan självuppfyllande då det drev ännu fler investerare bort från deras statspapper samtidigt som det medförde att euron försvagades. Då växelkurser är ett nollsummespel måste svaghet för euron med nödvändighet innebära styrka för andra (dock inte nödvändigtvis alla andra) valutor, inklusive kronan. Efter att tidigare legat på 9-10 kronor så¨försvagades euron till som lägst 8,20 sommaren 2012.

Men efter det att ECB-chefen Mario Draghi hotade att om inte räntorna på framförallt spanska och italienska statspapper börjar falla till mer hållbara nivåer då kommer man börja agera som många andra centralbanker och börja köpa statspapper i den skala som krävs för att få ner räntorna så avtog oron ordentligt.

Detta fick även euron att stärkas gentemot andra valutor (till synes paradoxalt med tanke på att det handlade om ett hot att expandera den monetära basen, men här övervägde effekten på efterfrågan på euros) inklusive kronan. Nu har då kronan därför åter försvagats ordentligt och ligger nu åter på den historiskt normala nivån 9 kronor per euro.

En mindre del av denna försvagning beror på att marknaderna redan "prisade in" räntesänkningen, men det beror minst lika mycket på att den oro som tidigare stärkte kronan mot euron nu lagt sig.

1 kommentar:

sven sa...

Jag är så gammal så jag var med på 1970-talet och ända från då fram tills nu har det varit ett ständigt gnäll från industrin om den starka kronkursen.Det är bara när kronkursen har varit extremnt låg som de har hållit tyst men när vinsterna har sjunkit så har de automatiskt skyllt på den "starka kronan".