fredag 6 december 2013

Det svenska skolfiaskot och hemundervisningsironin

Det har pratats mycket denna vecka om de usla resultat som svenska skolelever fått i den internationella jämförelse som brukar kallas PISA.

Vad som är orsaken till detta är inte helt klart. Från sverigedemokratiskt håll så skylls det föga förvånande  på invandringen. Men även om en högre andel invandrare nog faktiskt har bidragit till att sänka genomsnittsresultaten en del (invandrarelevers resultat är klart lägre än resultaten från elever som inte har invandrarbakgrund) så är skillnaden mot andra länder och nedgången jämfört med tidigare år för stor för att detta ska vara den huvudsakliga förklaringen.

Skolminister Jan Björklund å sin sida skyller på den gamla socialdemokratiska flumskolan och menar att det gått för kort tid sen hans reformer implementerats för att bedöma resultatet av dem. Han har en poäng i att det gått för kort tid sedan hans reformer genomförts för att bedöma resultaten och troligen har vissa fluminslag i den gamla socialdemokratiska skolan en del i skulden men jag tvivlar starkt på att det exempelvis kommer hjälpa att man gör läraryrket till ett skråväsende.

Från vänstern så kommer två förklaringar som är ännu sämre. Det ena är att hävda att staten satsar för lite pengar på skolan. Men då Sveriges skolutgifter är bland de högsta i världen och då de ökat under det senaste årtiondet så kan det inte ses som ens en delförklaring. Detsamma gäller deras andra förklaring, alltså friskolesystemet. Inte bara finns det inte någon forskning som stödjer att konkurrens skulle sänka resultaten, tvärtom är det så att resultaten är högre i orter med friskolekonkurrens än orter utan.

Vad som är klart är dock att den svenska skolan är dysfunktionell. Vilket gör det extra ironiskt att Björklund genomdrivit ett förbud för föräldrar att själva ta hand om undervisningen om sina barn med idiotiska argument som att "föräldrar klarar aldrig av det för att de inte har lärarutbildning". Nu visar det sig alltså att de som har lärarutbildning i svenska skolor inte klarar av att utbilda barnen på ett ordentligt sätt samtidigt som för övrigt forskningen i området visar att hemundervisade barn har bättre kunskaper än andra.

Inga kommentarer: