lördag 7 december 2013

Feministisk förvirring om könsskillnader

Hanna Fahl i DN har en märklig kolumn där hon menar att det är meningslöst att tala om att det finns biologiska könsskillnader eftersom skillnaderna är större inom könen än mellan.

Det är i och för sig sant att med vissa uppenbara undantag, som könsorganens utformning, så är skillnaderna större inom könen än mellan. Män springer i genomsnitt snabbare än kvinnor, men världens snabbaste kvinna
är avsevärt snabbare än de flesta män. På motsvarande är världens starkaste kvinna klart starkare än de flesta män trots att män i genomsnitt är klart starkare än kvinnor.

Innebär det att det är meningslöst att tala om könsskillnader? Nej, det är det inte.Allt det innebär att när man exempelvis utser personal till tjänster som kräver styrka eller snabbhet inte automatiskt utestänger kvinnor utan gör en individuell prövning. Men vetskapen om skillnaderna är ändå meningsfull då det kan förklara varför män är överrepresenterade i fysiskt krävande yrken.där man gjort individuell prövning,

Dessutom så är det så att om man förkastar talet om biologiska könsskillnader eftersom skillnaden är större inom könen än mellan då gäller detta även när det talas om löneskillnader mellan könen.

Trots allt är det avsevärt större skillnader inom könen än mellan. Det finns män (hemlösa exempelvis) som tjänar mindre än till och med det så kallade "existensminimumet" och det finns kvinnor som har extremt höga inkomster. SEB:s kvinnliga VD Annika Falkengren tjänade ifjol 14,2 miljoner brutto, mer än minst 99,999% av alla män i Sverige och för övrigt även klart mer än de andra tre storbankernas manliga VD:ar.

Så om vi då upprättar principen att det är meningslöst att tala om gruppskillnader om skillnaderna är större inom grupperna än mellan, då innebär det att är meningslöst att tala om löneskillnader mellan män och kvinnor

4 kommentarer:

Justin Irving sa...

It's a failure to understand variance that leads people like Fahl astray.

The gap between the very best female MMA fighter and the very best male fighter is gaping. Likewise, the gap between the best male entrepreneur today (think Elon Musk or whomever you like) and the best female entrepreneur is huge. Men simply show higher variance in personality traits, more homeless alcoholics, more superstars.

Even *if* variation is greater within the sexes, the fact of systematic differences between sexes means that there shouldn't be total (or even rough) uniformity across all occupations and life outcomes. There are probably greater intergroup differences in life expectancy than between groups, yet men still die younger in aggregate. It's called a systematic difference for a reason.

Unknown sa...

Haha....superkonklusion!! I love it.

Kapitalist sa...

Som kommentar till ditt nästa inlägg så är offentliga utgifter ett bättre mått än skattebetalningar. På ett eller annat sätt ska ju staten ta andras pengar för att förr eller senare fianansiera sina utgifter.

stefankarlsson sa...

Kapitalist: Just det, jag glömde att ändra inställningen till tillåt kommentarer. Jag har som grundinställning att inte tillåta det (något som jag inte vet hur det kan ändras) utan måste efter att jag publicerat ändra inställningen till tillåt och glömde i det inlägget.

Sen vad gäller sakfrågan så anser jag inte att offentliga utgifter brutto är det rätta måttet heller då statens kapitalinkomster inte är något som för eller senare kommer tas av medborgarna. Bättre vore skatteinkomster plus budgetunderskott (eller minus budgetöverskott).