fredag 20 december 2013

Miljöpartiets intellektuella härdsmälta om JAS

Miljöpartiet är, liksom Vänsterpartiet, emot all svensk vapenexport. Det är förstås en inställning som skulle skada svensk ekonomi då 15 miljarder om året i exportintäkter (förmodligen betydligt mer i framtiden med tanke på alla  JAS-affärer) skulle gå förlorade om de fick sin vilja igenom. Socialdemokraterna delar inte de mindre rödgröna partiernas inställning, men tar de med Miljöpartiet i sin regering lär det påverka politiken inom området.

Miljöpartiet är därför också negativa till att Brasilien nu beslutat köpa JAS-plan, istället för amerikanska F-18 eller franska Rafaleplan och kom med följande uttalande:

Sverige säljer nu vapen till ett land som till stora delar är i behov av att ge mat och god utbildning till sin befolkning. Regeringen nämner inte detta vid ord. Det blir den fattiga brasilianska arbetaren som kommer att få betala. Det är mycket tvivelaktigt
Men Miljöpartiets åsikt om att Brasilien har för stor försvarsbudget och istället borde satsa mer på sociala utgifter är inte relevant för den här frågan. Det är nämligen inte så att budgeten blir större av att de väljer JAS-plan,. tvärtom.

Att de valde bort F-18 sägs visserligen delvis bero på att Brasilien är arga på USA för att övervakningsmyndigheten NSA avlyssnat den brasilianska presidenten (då NSA:s försvarare hävdar att deras övervakning behövs för att stoppa terrorister så måste det för övrigt innebära att de tror att hon är terrorist.....) men ett viktigare skäl till att JAS valdes var att kostnaden för den brasilianska staten blir klart lägre än för andra alternativ.

Miljöpartiets hat mot svensk vapenindustri är så fanatiskt att de inte ens bryr sig om att kolla, eller medvetet ignorerar, att detta val frigör resurser för andra ändamål.

Inga kommentarer: