lördag 3 augusti 2013

Perspektiv på uppvärmningen

Dr. Roy Spencer's senaste rapport om den globala genomsnittstemperaturen kom igår och den visar att genomsnittstemperaturen låg i juli 2013 0,17 grader över genomsnittet sedan 1979. De exakta värdena varierar mellan månaderna med några tiondels grader, exempelvis var det +0,30 grader i juni och +0,08 grader i maj, men 0,17 grader är i linje med genomsnittet det senaste året.
Som ni kan se i ovanstående graf så fluktuerar värdena upp och ner inte bara mellan månaderna utan mellan åren en del, men någon tydlig trendökning har inte setts de senaste 15 åren. Däremot så skedde en mindre uppgång i medelvärdet, kring vilket fluktuationerna sker, under slutet av 1990-talet. Fram till mitten av 1990-talet var värdena mestadels (men inte alltid) svagt under genomsnittet sedan 1979, därefter har de mestadels (men inte alltid) varit marginellt över genomsnittet.

Det handlade dock endast om ungefär 0,3 grader. Det är alltså en trenduppgång på 0,3 grader under en period på mer än 30 år. Med den takten tar det mer än 100 år för temperaturen att stiga 1 grad. Så om vi fortsätter som nu kommer temperaturen att dröja till sisådär år 2113 eller några år senare innan temperaturen blivit 1 grad högre. Även om man bortser från att högre temperaturer både har fördelar och nackdelar och enbart, som den miljö- och vänsterpartistiska journalistkåren i Sverige vill, fokuserar på nackdelarna, så framstår inte utvecklingen som så skrämmande som de flesta journalister och politiker vill få oss

Inga kommentarer: