tisdag 27 augusti 2013

Vänstern vilseleder om premiepensioner

Fondbolagens förening redovisar följande fakta som illustrerar att Stefan Löfven och andra inom vänstern som säger att möjligheten att välja fritt var delar av de pengar man tvingas spara till pension ska placeras, den så kallade premiepension är ett "fiasko":

-Sparandet till premiepensionen har ökat mer i värde än inkomstpensionen sedan systemen infördes. Sedan år 2000 har avkastningen inom premiepensionssystemet varit i genomsnitt 3,5 procent per år (4,1 procent per år om första halvåret 2013 medräknas), jämfört med värdeökningen i inkomstpensionssystemet som har varit 2,9 procent per år. 

-Det är inte bara 2 procent av svenska folket som bryr sig, en siffra som bland annat har framförts av Stefan Löfvens partikollega Leif Pagrotsky i helgens debatt. Den statistiken baserar sig på att det bara är 2 procent av de allra yngsta som gör ett val inom två veckor efter att de fått sitt första orange kuvert. Bland 30-åringarna har hela 40 procent gjort ett val till premiepensionen och ser man till hela systemet har 58 procent gjort ett val och de står för 74 procent av kapitalet i premiepensionssystemet. Detta är siffror som talar för sig själva. Att de som precis klivit in i systemet, kanske efter att ha tjänat några tusenlappar på sitt första sommarjobb, inte kommit sig för att välja är inte ett problem. 

-Premiepensionssystemet är inte dyrt. Ingen annanstans är det så höga rabatter på fondavgifterna, i genomsnitt ges ca 2/3 av avgiften i rabatt och genomsnittlig fondavgift efter rabatt är 0,3 procent. Detta bör tydliggöras.

-Myndighetens kostnader är också mycket låga, 0,12 procent, och dessa kommer att halveras under de närmaste åren eftersom investeringen i uppbyggnaden av systemet redan är gjord.