tisdag 20 augusti 2013

Skolan och skatter

Aftonbladet startar nu en kampanj mot regeringens planerade skattesänkningar och hävdar att pengarna behövs för ökade statliga utgifter på skolan. Nu är det dock så att trots regeringens skattesänkningar är skatterna fortfarande näst högst i världen, efter Danmark. Det finns 18 länder enligt PISA:s internationella jämförelse som hade bättre resultat på läsning än Sverige, däribland exempelvis ett antal asiatiska länder, Kanada, USA, Australien Norge, Finland, Schweiz och Estland. Alla dessa länder utom USA låg också högre på matematik och naturvetenskap samtidigt som exempelvis Taiwan, Tyskland och Danmark låg högre på matematik och naturvetenskap.

Förutom Danmark (vars övertag när det gäller matematik och naturvetenskap var högst marginellt, samtidigt som de låg marginellt lägre på läsning) så har alla dessa länder lägre skatter. Och utom möjligen Belgien så lär de fortsätta ha lägre skatter även om de planerade sänkningarna genomförs. Vissa av de asiatiska länderna, som Hongkong och Singapore har rent ut sagt radikalt mycket lägre skattetryck, under 20% mot 44,3% för Sverige.

Så någon motsättning mellan lägre skatter och bättre skola. Detta dels eftersom utgifter på skolan bara utgör en mindre del av de offentliga utgifterna och dels eftersom sambandet mellan utgifter på skolan och elevers prestationer är svagt till obefintligt. Bland länderna med högre resultat så är det bara Danmark, Norge och Island som spenderar mer medan exempelvis det bästa europeiska landet Finland spenderar mindre och de högpresterande asiatiska länderna spenderar radikalt mindre.

Inga kommentarer: