fredag 9 augusti 2013

"Borgerlig" bostadsdebatts intellektuella haveri

Den kristdemokratiske bostadsministern Stefan Attefall vill att "regioner" ska få större inflytande över myndigheters planmonopol över bostadsbyggandet, något som Nackas moderate kommunalråd Mats Gerdau är kritisk till då han vill ha fortsatt exklusivt kommunalt monopol över bostadsplaneringen.

Så detta är nivån till vilken "borgerlig" debatt över bostadspolitiken har förfallit-vilka myndigheter som är mest lämpade att planera och reglera byggandet?

Det självklara svaret på den frågan borde vara "ingen myndighet" och att marknaden får bestämma. Detta inte enbart av liberala principiella skäl utan även för att det borde vara uppenbart att det effektivaste och billigaste sättet att åstadkomma den ökning av bostadsbyggandet som politikerna påstår sig vara för är att sluta begränsa det med regleringar. Vill man ha något då ska man inte upprätthålla regler och byråkrati som begränsar det, det krävs det inte något geni för att fatta.

Det innebär att endera är politikerna totala idioter, eller så sätter de deras klåfingrighet högre än målet att öka bostadsbyggandet eller så ljuger de när de säger att de vill öka bostadsbyggandet.

Dock kan det tilläggas att troligen är Attefalls linje om att regioner ska styra mindre dålig än det nuvarande systemet med kommunal planering. Detta eftersom regionerna troligen kommer sätta samhällsintresset av ökat byggande först i de flesta fall, medan kommuner kan vara mer benägna att lyssna på lokala opinioner som av olika skäl inte vill ha fler bostäder i deras närhet. Så Attefalls reform skulle vara ett framsteg, men dock inte ett tillräckligt stort sådant.


Inga kommentarer: