torsdag 15 augusti 2013

Homosexualitet, Palestina och Ryssland

Den så kallade hbt-(eller om det nu är hbtq)rörelsens framgångar gör att det går att ifrågasätta dess fortsatta existensberättigande i Sverige. Idag är det nämligen så att inte bara så att homosexuella har fullständiga rättigheter, det är allmänt tabubelagt att ifrågasätta homosexualitet eller ens hbt-rörelsen. Och de två riksdagspartier som historiskt varit mest skeptiska, KD och SD, verkar idag mest vilja undvika frågan. Så rörelsen har alltså redan uppnått allt, och utanför starkt marginaliserade religiöst fundamentalistiska eller nynazistiska grupper finns ingen som ifrågasätter det, så vad ska de kämpa för egentligen? För att få ett existensberättigande måste man därför rikta blickarna utomlands mot de länder där homosexuella fortfarande är förtryckta. Det är förstås i princip en bra omorientering eftersom det är betydligt vettigare att kämpa mot faktiskt förtryck utomlands än mot icke existerande förtryck i Sverige.

Problemet är att valet av land, Ryssland , som man närmast fört en kampanj emot, är lite märkligt. Sedan 1993 (Under Sovjettiden var homosexualitet, som ansågs utgöra "borgerlig dekadens", förbjudet) är nämligen homosexuellt umgänge mellan samtyckande vuxna lagligt i Ryssland, och åldern för när man kan samtycka till homosexuellt umgänge är samma som åldern för när man kan samtycka för heterosexuellt umgänge, alltså 16 år. Och åtminstone i stora städer som Moskva och S:t Petersburg finns gott om barer och liknande mötesplatser för homosexuella som myndigheterna vet om och tolererar. Därmed inte sagt att det vissa andra diskriminerande lagar, som att homosexuella är förbjudna från att adoptera eller att de inte tillåts gifta sig eller ingå registrerat partnerskap (som är äktenskap i alla aspekter förutom att det inte kallas det), lagar som fanns i Sverige fram tills början av 1990-talet.

Nyligen har som bekant Ryssland däremot antagit en lag som förbjuder "homosexuell propaganda". Vad som menas med  "homosexuell propaganda" är inte helt klart, men "Pride"-parader och liknande är helt klart inte tillåtna i Ryssland.

Att denna lag är antiliberal bestrider jag inte. Men det innebär faktiskt inte en signifikant inskränkning av homosexuellas rätt i Ryssland att leva ut sitt förhållande med sin partner (eller partners). Lagens exakta innebörd är som sagt lite luddig, men på sin höjd inskränks bara rätten att offentligt hålla hand eller kyssas. Att det är antiliberalt beror snarare på att det inskränker yttrandefriheten.

Så, även om homosexuellas rättigheter inskränkts något i Ryssland, så är det förhållandevis milda inskränkningar. Som kontrast så är det inte bara så att de båda palestinska regeringarna, Fatahregimen i delar av Västbanken och Hamasregimen i Gaza, har samma inskränkningar som i Ryssland, de har dessutom betydligt allvarligare inskränkningar. Homosexuellt umgänge är strikt förbjudet och de som ertappas med det bestraffas med att bli torterad och/eller mördade.

Men ofta så brukar samma personer som kräver aktioner mot Ryssland inte bara hålla tyst om det långt mer allvarligare förtrycket i "Palestina" utan också kräva att det redan massiva svenska finansiella och moraliska stödet ska utökas, i syfte att underminera den enda stat i Mellanöstern där homosexuellas rättigheter respekteras (Israel naturligtvis).

Maximalt hyckleri, kort sagt.

Inga kommentarer: