tisdag 30 juli 2013

BNP/capita har börjat krympa

Enligt den preliminära uppskattningen föll BNP-tillväxten till 0,6% under andra kvartalet. Då befolkningen ökar med 0,8% innebär det att BNP/capita nu börjat krympa.

Den främsta orsaken till försvagningen är en betydande nedgång i exporten, något som också fått industrin att dra ner investeringarna. Däremot fortsatte hotell- och restaurangbranschen att växa med 3,3%, något som dock var en försvagning från 4,2% året innan. Detta indikerar fortsatt positiva effekter av den sänkta restaurangmomsen.

Den internationella konjunkturen går inte göra så mycket åt, men den inhemska ekonomin skulle hjälpas av om regeringen genomför bredare skattesänkningar för att få igång fler inhemska sektorer än restaurangsektorn.

Inga kommentarer: