tisdag 13 augusti 2013

Återigen, hyresreglering är inte orsak till lågt bostadsbyggande

Av någon anledning så är borgerliga debattörer som diskuterar det allt för låga bostadsbyggandet fixerad vid frågan om att avskaffa hyresregleringen. Här är senast Siri Steijer på SvD:s ledarblogg

Avskaffades hyresregleringen skulle dessutom byggandet sannolikt lösa sig självt eftersom det med marknadsmässiga priser skulle gå fortare för hyresvärdar att tjäna in kostnaden för nybyggnationer.

Nej, det skulle inte lösa sig självt, för även om det förvisso skulle gå snabbare att tjäna in kostnaden för nybyggnationer skulle de ofta inte få tillstånd att bygga. Dessutom skulle ett ensidigt avskaffande av endast hyresregleringen (utan att samtidigt avreglera byggandet) medföra kraftiga hyreshöjningar på de ställen där bostadsbrist råder vilket skulle begränsa efterfrågan och därmed också ökningen av byggandet.

Att hyresregleringen bara har en marginell roll i bostadskrisen bevisas av att det byggs på tok för litet även av bostadsrätter och ägda hem. Hade problem för byggföretag att tjäna in nybyggnationskostnaden legat bakom problemen så hade ett för lågt byggande av hyresrätter nästan helt kompenserats av ett högre byggande av bostadsrätter och ägda hem, bostäder vars pris är helt oreglerat.

Missförstå mig inte, det finns andra goda skäl för att slopa hyresregleringen, men att det skulle göra slut på bostadsbristen stämmer helt enkelt inte, vilket som sagt illustreras av det för låga byggandet av bostadsrätter och ägda hem.

Nej, huvudproblemet är istället som jag upprepade gånger framhållit inte hyresregleringen utan den myriad av olika regleringar som försenar, fördyrar och förhindrar byggande, alltifrån "strandskydd", krav på bostäders egenskaper, hindrande av byggande på höjden, kommunala byråkraters förhindrande av byggande i olika områden, krav på att bostäder ska vara "gröna" o.s.v. (tyvärr finns många fler exempel).

Att slopa eller åtminstone kraftigt begränsa byggregleringarna är vad som skulle få bostadskrisen att lösa sig självt. Texas med sin avreglerade byggsektor är ett bra exempel på hur det skapar billiga bostäder åt alla, vilket satt fart inte bara på byggsektorn utan på tillväxten i stort där.

På senare tid har bostadsminister Stefan Attefall gjort en del utspel som tyder på viss insikt om detta. Tyvärr är det dock både för lite och för sent. Att det är för sent är då för att han för det första inte vill driva igenom beslut nu utan bara tillsätta "utredningar" och med tanke på att det är inte är osannolikt att hans regering förlorar nästa val.

3 kommentarer:

Kapitalist sa...

Det skulle bli som med el"marknaden", att prissättningen (hyrorna) är avreglerade, men det är förbjudet att bygga (elkraftverk). Politiker sysslar bara med fördelning, att priser används för att skapa, är främmande för dem.

Martin Lindvall sa...

Ser du verkligen någon som någonstans förordar att man bara åtgärdar hyressättningsproblematiken utan att samtidigt åtgärda de byråkratiska produktionshinder du refererar till? Det är ju reformer som på intet sätt står emot varandra - och medan mycket görs för att förenkla kring plan- och byggregler görs inget kring hyressättningen (som dessutom berör hela marknaden, inte bara den procent som byggs varje år).

Så uppfattar jag kritiken från bland andra de borgerliga ledarskribenterna.

stefankarlsson sa...

Martin, självfallet så är det möjligt och önskvärt att ta bort både hyresreglering och byggregleringar.

Men om man som Siri skriver att avskaffande av hyresreglering skulle vara tillräckligt för att problemet med för lågt byggande skulle lösa sig av sig självt då har man sakligt fel och avleder uppmärksamhet från huvudproblemet i svensk bostadssektor, nämligen byggregleringar.

Eftersom avskaffande av hyresreglering utan byggavreglering skulle leda till dramatiska hyreshöjningar på många håll med bara marginella effekter på byggandet så är det PR-mässigt inte särskilt smart heller.