torsdag 29 augusti 2013

Bostadspriser & skulder

Här är ett diagram över hur skuldnivån skiljer sig mellan olika delstater i USA. Skuldnivån i Kalifornien (CA) är som ni kan se ungefär dubbelt så hög som i delstaterna Ohio(OH), Michigan (MI) och Texas (TX), och skillnaden var ännu större när bostadsbubblan var som värst.


Varför skiljer sig skuldsättningsnivån så mycket? Jo, för att som jag tidigare skrivit är det inte bara så att hög skuldsättning orsakar högre priser, orsakssambandet går i andra riktningen också. Det senare tycks ha varit kontroversiellt för vissa läsare, men det är ett faktum. De omfattande byggrestriktionerna i Kalifornien har fått bostadspriserna att bli mycket höga, särskilt då i Silicon Valley-San Francisco området. Högre bostadspriser har tvingat de som vill köpa hus att ta större lån, vilket höjt den totala skuldsättningsgraden.

De delstater som har lägst skuldsättning har däremot väldigt låga bostadspriser, i Ohios och Michigans fall är priserna låga för att befolkningsunderlaget och därmed också efterfrågan på bostäder, har varit vikande, och i Texas fall för att det avreglerade byggandet möjliggjort en kraftig ökning av utbudet av bostäder.

Inga kommentarer: