måndag 12 augusti 2013

Att svälta ut besten

Det mesta talar för att det i höstbudgeten blir ett femte jobbskatteavdrag plus sänkt skatt för pensionärer och höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt. Det finns dock vissa som motsätter sig det för att de menar att det inte är förenligt med överskottsmålet.

Jag delar i och för sig bedömningen att det inte är förenligt med överskottsmålet såvida man inte beslutar om utgiftsnedskärningar utöver de automatiska och såna nedskärningar lär knappast regeringen våga besluta om.

Men regeringen bör ändå genomföra så stora skattesänkningar som möjligt. Förutom att överskott, som ju de facto innebär statligt tvångssparande inte är önskvärt, så minskar det risken för en rödgrön valseger och begränsar skadan av en sådan om den ändå inträffar.

Att döma av opinionsmätningarna är det sannolikt att det blir någon form av rödgrön regering efter nästa val. Helt säkra kan vi inte vara eftersom de inte är helt tillförlitliga och eftersom mycket kan hända de nästa 13 månaderna, men det mest sannolika är nog ändå att de vinner. Regeringens bästa chans för att vinna är att försöka få fart på tillväxten och då är skattesänkningar det effektivaste medlet, även om förstås de ovannämnda skattesänkningarna inte är de effektivaste (sänkta arbetsgivaravgifter vore exempelvis bättre).

Men även om de genomför skattesänkningarna så är nog sannolikheten för att regeringen blir omvald klart under 50%. Men detta gör det bara än viktigare att genomföra sänkningarna. Anledningen är att denna budget blir sista chansen att sänka skatten och att Socialdemokraterna indikerat att trots att de är emot att det genomdrivs så kommer de inte att riva upp redan genomdrivna skattesänkningar.

Och givet detta, och Socialdemokraternas kärlek till överskottsmålet, så innebär skattesänkningar nu att deras utrymme för utgiftsökningar kommer begränsas ordentligt.

"Starve the beast"-strategin från republikaner i USA har haft tveksam framgång eftersom politikerna där visat sig villiga att ha stora underskott. Men givet Socialdemokraternas negativa syn på underskott, och på att riva upp skattesänkningar för den breda arbetar- och medelklassen så finns det faktiskt mycket goda skäl att tro att det kommer fungera i Sverige.

Inga kommentarer: