måndag 26 augusti 2013

Staten ansvarig för mobbning

Många säger sig uttrycka upprördhet över de grova kränkningar som vissa elever i privatskolan Lundsberg fått utstå under så kallade nollningar, där vissa blivit brända med strykjärn.   Men sanningen är att det är inte enbart i Lundsberg sånt sker, även om det måhända är något värre är än i de flesta andra skolor. Då det anses vara sånt som ska accepteras som "nollning" är det dock bara de allra grövsta fallen där det uppstår allvarliga fysiska skador som det avslöjas.

Samtidigt har vi en lag som förbjuder föräldrar från att skydda sina barn från denna mobbning genom att hemundervisa dem Staten tvingar alltså barn till miljöer där de utsätts för kränkningar och allt sägs vara för "deras eget bästa".  När vissa hemundervisande föräldrar hänvisat just till att de fruktar mobbning så säger en skoladministratör vid namn Anders Andersson att "lite av poängen i svenska grundskolan är ju att man ska mötas och stötas och blötas". Eller bli bränd med strykjärn....

Poängen med svensk grundskola är med andra ord att barn ska bli utsatta för mobbning. Grundproblemet är alltså inte Lundsberg, utan svensk grundskolepolitik som sådan.

Inga kommentarer: