tisdag 14 juni 2011

Ska svenskars frihet begränsas för invandrares skull?

"Vårdnadsbidrag" är och för sig en ofullständig andrahandslösning då det mest liberala valet hade varit att begränsa de offentliga dagissubventionerna, men det är dock att föredra framför enbart dagissubventioner av två skäl: dels för att det innebär lägre utgifter då den är klart lägre än subventionen, men framförallt eftersom att det utökar valfriheten. För mer om detta, se min mer utförliga analys från ifjol.

Nu kan vi då läsa (bland annat här, här och här) att denna valfrihetsreform bör skrotas-på grund av invandrarna. Det påstås nämligen att det "försvagar integrationen".

Jag kommer för tillfället -utöver detta kortfattade omnämnande av två av dem- bortse från de många andra brister resonemangen har (som hur det bortser från kostnaderna för invandrarbarn i offentlig barnomsorg eller det allmänt ointressanta i fördelningen mellan statistiska undergrupper som självändamål) och istället fokusera på huvudproblemet: här antas det att det skulle vara rätt och praktiskt att begränsa svenskars frihet för invandringens skull.

Ingen, eller åtminstone ingen utanför de mest vänsterextrema grupperna eller de kriminella själva, torde väl anse att utländska kriminella har rätt att komma hit för att kränka våra rättigheter genom att exempelvis mörda, råna, våldta och/eller kidnappa svenskar. Om det nu då är så att invandrares ankomst skulle kräva att våra rättigheter begränsas så är detta funktionellt likvärdigt med att invandrarna själva är kriminella. Då det inte är , åtminstone inte i de flesta fall, är deras avsikt så bör de naturligtvis inte bestraffas på samma sätt som de som avsiktligt vill begå brott, men det skapar ett skäl för att hindra dem från att invandra. Det är nämligen inte rimligt att begära att våran frihet ska begränsas på grund av invandrarna.

Invandring kan och bör vara något som i ickesarkastisk bemärkelse berikar ett land. Om det är så att den används som anledningl för att begränsa vår frihet eller göra oss fattigare så blir den inte längre legitim.