lördag 4 juni 2011

Svensk jobbpolitik föredöme i Danmark

För några år sedan framhölls den danska så kallade flexicurity-modellen som kombinerade flexibel arbetsrätt inklusive frånvaro av turordningsregler med hög ersättning i a-kassan, ofta som föredöme av såväl liberaler som socialdemokrater. Dessa båda grupper betonade olika saker (liberalerna arbetsrätten, socialdemokraterna a-kassan) men de tycktes vara eniga om att den danska kombinationen var bättre än en ordning med något mindre flexibel arbetsrätt och stramare a-kassa.

Alliansregeringen som tillträdde 2006 hade dock en annorlunda uppfattning och bevarade i stort sett den gällande mindre flexibla arbetsrätten samtidigt som man på olika direkta eller indirekta (jobbskatteavdrag som gjorde det relativt mindre fördelaktigt att leva på a-kassa) sätt gjorde a-kassan ännu mindre generös, trots att den redan från början var stramare än den danska .

Det som kan konstateras är att den svenska jobbpolitiken varit långt mer framgångsrik än den danska flexicurityn. Både BNP och sysselsättningen har i Sverige återhämtat raset under finanskrisen, medan det däremot i Danmark är så att såväl BNP som sysselsättning ligger kvar långt under de nivåer som gällde före finanskrisen. Om man tar hänsyn till den högre svenska befolkningstillväxten blir bilden något mindre fördelaktig för Sverige, men även efter en sådan justering har den svenska utvecklingen varit klart starkare än den danska.

Det borde därför kanske inte förvåna att Sverige nu framhålls som föredöme i Danmark, och att många danska borgerliga politiker talar om att ta efter den svenska jobbpolitiken.

Vissa har försökt tillskriva den starkare svenska utvecklingen till att den svenska kronan föll kraftigt mot euron under finanskrisen medan den danska kronan hade (och har) fast växelkurs mot euron, men det håller inte som förklaring då den starkare svenska utvecklingen kommit framförallt under det senaste året då kronan varit lika stark eller starkare mot euron (och därmed också danska kronan) än före finanskrisen. Dessutom kan man notera att Tyskland som fört en liknande jobbpolitik som Sverige men som ingår i eurozonen haft en liknande framgång.

Jag bör för övrigt för tydlighetens skull säga att jag i och för sig tror att en liberaliserad arbetsrätt skulle ha en viss positiv effekt på sysselsättning och tillväxt. Dock tror jag att effekten skulle vara liten, klart mindre än effekten av stärkta incitament, så om man måste välja mellan dessa saker då bör stärkta incitament viktigast.