fredag 17 juni 2011

Återgång till det gamla vore en förlorande strategi för Centern

Maud Olofsson avgick då som väntat som partiledare för Centern eftersom hon till stor del orättvist, beskylls för partiets tillbakagång under senare tid.

Det intressanta är då vem som tar över efter henne? Blir det en företrädare för det nya relativt marknadsliberala Centern eller blir det en företrädare för det gamla Centern som var ett särintresseparti för glesbygden i allmänhet och lantbruket i synnerhet och som i ekonomiska frågor stod till mitten och i miljöfrågor stod till vänster om Socialdemokraterna.

Att gå tillbaka till det gamla skulle nog på kort sikt öka partiets stöd igen i glesbygden men det skulle ske till priset av minskat stöd i Stockholm och andra större orter.

Och den rådande befolkningsutvecklingeen gör att en allmän glesbygdsprofil blir allt mindre och mindre livskraftigt. Detta var tydligt i befolkningsstatistiken för första kvartalet i år. Då ökade Sveriges befolkning totalt med 12484. Av detta skedde mer än tre fjärdedelar i Stockholms län. Räknar man också in de 4 största kommunerna utanför Stockholms län, alltså Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping, så skedde mer än 100% av folkökningen i Stockholms län och de 4 största kommunerna utanför. Ett antal andra större kommuner, inklusive Helsingborg, Lund, Jönköping, Örebro, Västerås och Umeå ökade också, men för de flesta kommuner var utvecklingen negativa.

För helåret ifjol, och tidigare iår, var utvecklingen något mindre dramatisk och den dramatiska koncentrationen under första kvartalet därför delvis kan ha varit en tillfällighet eller säsongsfaktor, men trenden att en allt större och större andel av befolkningen bor i större orter är tydlig. Och oavsett vad man tycker om önskvärdheten i denna trend är det svårt att se vad som kommer att stoppa den.

Poängen med det är att ett glesbygdsinriktat parti kommer att få svårare och svårare med tiden att kunna hålla sig representerad i riksdagen. Även om en återgång till det gamla eventuellt kan höja partiets andel i nästa val (och även det är osäkert) så är det på längre sikt en förlorande strategi.