fredag 17 juni 2011

Ju mindre "public service", desto bättre

SvD har en bra ledare om varför "public service" inte fyller någon positiv funktion och att i stort sett allt det den gör kan och bör utföras av privata medier.

Det enda undantaget är särskilda program för samer och andra minoriteter, men det borde de själva få finansiera och om det nu ska finansieras av andra så vore det dramatiskt mycket billigare att subventionera enbart dessa program.

Bland annat eftersom politikerna inte vill stöta sig med SVT och SR är denna rationella ståndpunkt dock tyvärr politiskt omöjlig, men en bantad verksamhet kombinerat med slopad TV-licens (vilket skulle innebära en samhällsekonomisk besparing på nära 200 miljoner i och med att Radiotjänst kan läggas ner) vore dock mer politiskt möjliga förbättringar.