tisdag 28 juni 2011

Hade vänstersvenskar 1944 startat Ship to Lübeck?

Spektaklet "Ship to Gaza" som nu i veckan planeras igen med stöd av en rad vänstersvenskar, inklusive Gustav Fridolin, Pierre Schori, Thomas Bodström och Jan Hjärpe, har vållat en viss uppmärksamhet i media de senaste dagarna. Det finns inte mycket att säga om det annat än det grundlägganade:

Israel har all rätt att blockera vapeninförsel till Gaza då den rörelse som kontrollerar området, Hamas, befinner sig i krig med Israel genom dess öppet uttalade ambition att utplåna Israel och alla dess judiska invånare och genom de raketattacker de utför.

Blockaden är i och för sig inte den bästa lösningen då det bästa vore om Israel återtog Gaza och krossade Hamasregimen, men då det bland israeliska politiker anses för politiskt kostsamt är blockad det näst minst dåliga alternativet.

Och givet det obestridliga faktum att krig (visserligen för närvarande lågintensivt men ändå) råder så finns det enligt rådande rätt och förnuft inget tvivel om att Israel har rätt att inspektera all varuinförsel för att förhindra att det inte innehåller dolda vapen.

Ett argument som ibland framförts är att blockaden utgör "kollektiv bestraffning" och att det skulle vara illegitimt. Även om vi bortser från hyckleriet i att de flesta deltagare förespråkar kollektiv bestraffning av israeler via sanktioner och bojkotter, och att blockaden faktiskt bara gäller vapen, så bortser det från att syftet med det inte är kollektiv bestraffning utan försvagning av fiendemilitären, något som nästan per definition är det legitima syftet med krigshandlingar.

Det kan ju noteras att enligt deras definition hade den brittiska flottans blockad mot Tyskland under andra världskriget varit illegitimt, eftersomt det enligt deras "logik" "kollektivt bestraffat" det tyska folket. Ja, faktum är att med tanke på att den brittiska blockaden var total medan den israeliska enbart inriktat sig mot vapensändningar, så var skälen då klart starkare. Så frågan alla "Ship to Gaza"anhängare bör ställa sig, är skulle ni då ha anordnat något liknande till Lübeck 1944?