torsdag 16 juni 2011

Det är inte främst lägre allmänna löneökningar som behövs

En debatt pågår nu om vikten av att hålla tillbaka de allmänna löneökningarna för att få ner arbetslösheten.

Då arbetslösheten fortfarande är oacceptabelt hög så är det nog i och för sig så att de lönejusteringar som krävs för att pressa tillbaks den i allmänhet involverar lägre löner, eller åtminstone lägre löneökningar.

Dock är det inte genomsnittet i sig som är det viktiga, utan det viktiga är differentieringen mellan olika sektorers löneökningar. Det innebär att det är i yrken med många arbetslösa som lönerna bör hållas tillbaka, medan det i de yrken där det råder brist på arbetskraft kanske tvärtom krävs högre löneökningar. I bristyrken så kan det bidra till högre sysselsättning då fler lockas dit, vilket då naturligtvis minskar antalet lediga platser.