tisdag 21 juni 2011

Jobbskatteavdrag sänker arbetskraftskostnader

En studie här påstår att jobbskatteavdraget sänker arbetskraftskostnaderna, eller lönerna som det uttrycks i artikeln.

Det är bra. Inte för att sänkta löner skulle vara något självändamål, tvärtom är det negativt given en viss sysselsättningsnivå, utan för att det är en av två mekanismer genom vilket jobbskatteavdraget höjer sysselsättningen (det andra är sänkt friktionsarbetslöshet).

Detta stärker ytterligare slutsatsen att jobbskatteavdraget haft en betydande positiv effekt på sysselsättningen.