onsdag 29 juni 2011

Bra beskrivning av grekisk kris

Nya Wermlands-Tidningen ger en bra beskrivning av den grekiska krisens natur:

"Grekerna har sig själva att skylla för att de har försatt inte bara sig själva utan resten av Europa och världsekonomin i den här situationen. De har under decennier levt över sina tillgångar och nu har det kommit surt efter. Hur reagerar de då? Som bortskämda småungar får de raseriutbrott och börjar demonstrera när deras alltför vidlyftiga vanor måste dras in. Därmed inte sagt att de grekiska politikerna är mycket bättre. Att det har gått så långt i Grekland beror på en sorts tyst överenskommelse mellan folket och dess företrädare.

Jämför detta med det förhållandevis stora jämnmod som folken i Baltikum mötte de tuffa krisåtgärderna under finanskrisen. Visst var det besvärligt för många, men de insåg att åtgärderna var nödvändiga och belönade till och med de politiska partier som drev igenom de smärtsamma besparingarna genom att välja om dem. I Grekland utlyses det istället ständiga strejker och man kastar sten och sätter eld på bilar och butiker.

Nej, det är svårt att känna någon större sympati för grekerna. De måste själva lära sig att sötebrödsdagarna är över och att man måste rätta munnen efter matsäcken...

...I grunden rör det sig om ett systemfel. Det senaste sparpaketet innefattar en skattehöjning men frågan är vad den är värd i ett land där alldeles för många struntar i att betala skatt. Över en fjärdedel av den grekiska ekonomin bedöms vara svart och korruptionen är utbredd. För att få tillgång till god sjukvård eller utbildning eller bara snabbare service krävs det ofta att man räcker fram ett så kallat fakelaki – ett ”litet kuvert” med pengar."

Min främsta invändning mot texten är att den inte skiljer mellan nuvarande och tidigare grekiska politiker. Tidigare grekiska politiker bär ett stort ansvar för krisen, något som dock verkligen inte på något sätt befriar "vanliga greker" från ansvar eftersom att problemet med de tidigare politiska ledarna var att de i allt för hög grad gav efter för "vanliga grekers" krav på stora förmåner från staten samtidigt som de själva inte skulle betala mycket skatt. Även om jag tycker det varit för stor fokus på högre skatter istället för lägre utgifter och privatiseringar, så förefaller dock den nuvarande grekiska premiärministern vara en i grunden förnuftig man som inser att grekerna inte kan fortsätta att leva på andra länders bekostnad. Greklands problem beror på att tidigare politiska ledare varit oförnuftiga-liksom de i psykologiskt hänseende bortskämda småungar som protesterar och strejkar mot verkligheten.