söndag 19 juni 2011

Inte riktigt så enkelt

En av de greker som protesterar mot att de statliga utgifterna i Grekland ska minskas menar att Grekland istället borde ställa in betalningarna:

"Det är bara att sluta betala, som Venezuela eller Argentina."
Det är dock inte så "bara". För att även om vi för diskussionens skull utgår från det orealistiska antagandet att det inte skulle ha några negativa eftereffekter, så kvarstår det faktum att ett primärt underskott inte kan lösas genom att ställa in betalningar. Ett primärt underskott är då ett underskott exklusive räntebetalningar. Så länge som Grekland har ett primärt underskott har det helt emkelt inget alternativ till att minska utgifterna i ett läge där långivarna kräver utgiftsminskningar.

Det verklighetsförakt som de grekiska demonstranterna och strejkande uppvisar 'r mot den bakgrunden häpnadsväckande.

Ironiskt nog innebär det dock att risken för en Grekisk "konkurs" skulle öka om dess statsfinanser skulle dramatiskt förbättras genom att det primära underskottet eliminerades. Så länge det finns ett primärt underskott är konkurs inte ett alternativ till utgiftsminskningar, men när det eliminerats så är det ett alternativ (dock av andras skäl knappast ett önskvärt alternativ).