söndag 5 juni 2011

Sänk beskattningen av investeringar istället

Centern och vissa moderater förespråkar nu införande av ett grundavdrag i kapitalinkomstbeskattningen för att uppmuntra sparande bland låg- och medelinkomsttagare.

Förslaget är för all del bättre än inga skattesänkningar alls och hade det funnits ett obegränsat utrymme hade det varit ett positivt steg, men nu finns det tyvärr inte ett obegränsat utrymme. Och då bör man koncentrera sig på de skattesänkningar som har störst effekt på BNP och sysselsättning. Och det finns ingen anledning att tro att ett sådant förslag skulle ha en nämnvärt positiv effekt.

Anledningen är att Sverige redan idag har ett stort överskott av sparande i form av ett överskott i bytesbalansen. Ifjol var bytesbalansöverskottet 207 miljarder, motsvarande över 6% av BNP, och under första kvartalet i år steg den till 71 miljarder, motsvarande över 8% av BNP.

Det är alltså inte så att det sparas för lite i Sverige, utan problemet är att sparandet i för liten grad används till investeringar i Sverige utan istället lånas ut till länder där de används på ett i allt för många fall osunt sätt. Därför är det (förutom sänkt skatt på arbete) beskattningen av investeringar som bör sänkas för att uppmuntra att sparande investeras i Sverige istället för utomlands, vilket mer konkret innebär sänkt bolagsskatt