fredag 1 juli 2011

Svensk tillväxt sjunker snabbt

Att tillväxten fallit till nivåer klart lägre än de 7% som vi såg i slutet av förra året torde stå helt klart efter dagens statistik som visar ett ordentligt fall i inköpschefsindexet och en nedgång i bilförsäljningen i juni. Tidigare i veckan kom också relativt svaga detaljhandelssiffror.

Att tillväxten skulle mattas av ordentligt var i och för sig väntat och i princip oundvikligt med tanke på att förra årets tillväxt till stor del representerade en ren konjunkturmässig återhämtning från den djupa nedgången 2008-09.

Det finns dock en risk för att tillväxten ska falla mer än nödvändigt, alltså klart under den långsiktigt hållbara, dels beroende på utländska faktorer som den allt svagare konjunkturen i Europa och USA och dels beroende på inhemska faktorer som fallande penningmängd. Mot den bakgrunden så borde Riksbanken avstå från fler räntehöjningar samtidigt som tillväxtfrämjande skattesänkningar borde genomföras. Tyvärr så bortser dock Riksbanken från de monetära förhållandena samtidigt som risken ökat att SD och de rödgröna genom kryphål i budgetlagen ska kunna blockera skattesänkningar.