torsdag 24 februari 2011

Jobbcoachfiaskot visar varför regeringen bör återvända till basics

TV4 Nyheterna har granskat en av regeringens så kallade "aktiva arbetsmarknadsåtgärder", nämligen de så kallade "jobcoacherna", och funnit att de varit ett stort fiasko: en lägre andel av de arbetslösa som fått hjälp av "jobbcoacher" har fått jobb än av de arbetslösa som inte fått det.

De många miljarder som regeringen lagt ut på "jobbcoacher" kan därför i bästa fall beskrivas som bortkastade.

Detta fiasko, liksom det lika förödande fiaskot med "jobb- och utvecklingsgarantin fas 3", illustrerar varför regeringen måste sluta upp med sin irrationella idé att de ska hitta på nya varianter av sossarnas traditionella AMS-politik, och istället satsa allt på den framgångsrika kärna av sin politik att sänka skatten på arbete.