onsdag 16 februari 2011

Hur kan bostadsbyggandet öka?

Efter såväl folkpartisten Carl B. Hamiltons förslag om begränsade ränteavdrag som den senaste räntehöjningen från Riksbanken så är det många som menar att det är fel att åtgärda problemet med alltför snabbt stigande bostadspriser med åtgärder som begränsar efterfrågan. Istället krävs ett ökat utbud av bostäder vilket i sin tur i princip (dock kan en mindre del tillgodoses genom att folk i högre grad hyr ut rum i sin bostad till andra) förutsätter ett ökat bostadsbyggande.

Det finns dock två problem med detta i de flesta fall när det argumentet framförs.

För det första är det naivt att tro att ökat utbud ensamt kan förhindra en bostadspirsbubbla. Flera länder med sådana bubblor, framförallt då Spanien och Irland hade en massiv byggboom, men bostadspriserna där sköt i höjden ändå.

Trots detta håller jag dock i och för sig med att det vore önskvärt med ett ökat bostadsbyggande, bland annat eftersom det trots skulle dämpa bostadsprisökningen och också stärka svensk ekonomi strukturellt då bostadsbrist i framförallt Stockholm ibland förhindrar att jobb där blir tillsatta.

Vilket för oss till det andra problemet, nämligen att de som talar sig varma för ökat bostadsbyggande, bland annat då den ansvariga ministern, kristdemokraten Stefan Attefall, saknar förslag för hur detta ska åstadkommas.

Vi behöver dock inte låta oss begränsas av bristerna hos Stefan Attefall och andra, utan vi kan komma på egna förslag på hur detta kan åstadkommas.

Vad kan då göras? Tja, sänkt skatt på byggande och boende skulle förstärka incitamenten att bygga så det skulle nog vara en bra idé.

Men något jag tror skulle vara ändå viktigare vore att slopa eller åtminstonde begränsa kommunala politikers och byråkraters makt att stoppa de bostadsbyggen som byggföretag kan finna lönsamt.

Detta innebär framförallt att man stoppar den nuvarande möjligheten kommunala byråkrater i Stockholm och andra tillväxtorter att bygga på höjden. Idag stoppas ofta såna byggen eftersom byråkraterna anser att höghus skulle "förstöra stadsbilden". Men byggande av högre hus är faktiskt i grunden nödvändigt då det i Stockholm och andra tillväxtorter finns väldigt lite ledig mark som kan användas för bostadsbyggande, och då det faktiskt lär finnas fortsatt behov för att använda mark i kommersiellt syfte (som kontor) och vägar och parker.

Detta vore de bästa lösningarna för att begränas boprisernas ökning och dessutom för övrigt åstadkomma andra positiva effekter. Såvida inte politikerna är beredd att
anamna dessa lösningar eller komma med egna så kan dock boprisökningarna endast bekämpas via exempelvis begränsade ränteavdrag, höjda räntor eller andra lösningar som minskar efterfrågan på bostäder.