onsdag 23 februari 2011

"Dolda" prishöjningar fungerar inte bättre

Ibland så försöker vissa tillverkare höja priset utan att formellt höja priset, genom att minska volymen på förpackningarna eller genom att sänka kvaliteten (på ett kostnadsbesparande sätt). Förhoppningen med det är att de ska kunna höja sina marginaler på ett sätt som begränsar den volymminskning som prishöjningar oundvikligen ger.

Att döma av Carlsberg Sveriges förändring av alkoholhalten på sitt populära ölmärke Pripps Blå så funkar detta dock inte så bra.

För ett drygt år sedan sänkte nämligen Carlsberg Sverige alkoholhalten på Pripps Blå Export från 5,2% till 5,0% medan alkoholhalten på Pripps Blå Extra Stark sänktes från 7,2% till 7,0%. Då alkoholskatten är en funktion av alkoholhalten så var denna sänkning helt klart ett försök att minska alkoholskattekostnaden. Då köpare av starköl faktiskt i regel inte bara är ute efter en bra smak utan även efter berusningseffekten av alkohol så innebar detta dock en kvalitetssänkning, och därmed en höjning av priset i förhållande till kvaliteten.

Systembolagets försäljningsstatistik för 2010 indikerar dock att denna "dolda" prishöjning inte innebär en mindra försäljningsminskning än vad en direkt formell prishöjning skulle ha inneburit.

Trots att starkölsförsäljningen på Systembolaget totalt sett var ungefär oförändrat så minskade försäljningen av Pripps Blå Export med 27,6% och försäljningen av Pripps Blå Extra Stark med 33%.

Dessa minskningar är de klart största av alla märken inom top 20 för 2009. Vi vet inte säkert vad som skulle ha hänt med oförändrad alkoholhalt, så det kan inte uteslutas att en viss minskning skulle ha skett ändå, men minskningens storlek tyder ändå helt klart på att denna "dolda" prishöjning togs emot starkt negativt av konsumenterna och att Carlsberg Sverige därför förmodligen gjorde ett misstag när de sänkte alkoholhalten på Pripps Blå.

Det hela tyder också på att "dolda" prishöjningar inte minskar försäljningsvolymen mindre än öppna sådana.