måndag 14 februari 2011

Kina, USA och skatter

När du argumenterar för en politik genom att jämföra länder då bör du lämpligen som ett minimikrav se till att det land som är ett föredöme har den politik du argumenterar för.

Om du exempelvis argumenterar för att religiöst inflytande över politiken är dåligt bör du exempelvis inte framhålla Iran som ett föredöme eller om du argumenterar för att ökad invandring är bra bör du inte framhålla Japan som ett föredöme.

Men i dagens Aftonbladet så bryter Katrine Kielos just mot den regeln. I sin ledarartikel så menar hon att skatterna i USA är för låga, inte en förvånande åsikt från henne. Det anmärkningsvärda är dock att hon skriver att USA på grund av de för låga skatterna (som hon hävdar innebär att USA saknar välutbildad arbetskraft och modern infrastruktur) blir utkonkurrerad av Kina.

Men saken är den att jämfört med Kina är USA faktiskt ett högskatteland. I USA ligger skattetrycket på 26,9% medan det i Kina ligger på 18%.

Om det verkligen är så att USA blir "utkonkurrerad" av Kina och om det är så att det skulle vara relaterat till skattepolitiken, två premisser som Kielos gör uttryck för, då blir alltså slutsatsen att USA har för höga skatter.