torsdag 3 juni 2010

Fakta om Ship to Gaza incidenten

I vanlig ordning tyvärr har mediarapporteringen om Israel varit närmast häpnadsväckande vinklad och missvisande. Ett antal fakta som talar för sig själva har alltid eller ofta utelämnats, nämligen:

1) Israel har ingen blockad mot mat och andra förnödenheter och stora mängder sådant förs dagligen in, och det står alla fritt att sända in mer, om Israel tillåts inspektera det.

2) Gaza kontrolleras av Hamas, en fundamentalistisk organisation som eftersträvar Israels utplåning och dödandet eller fördrivandet av nästan alla judar där. Hamas tolererar eller ligger själva bakom raketattacker mot Israel, och Israel utövar därför självförsvar när man blockerar införseln av material som kan användas för attacker och ser till att påstådda sändningar av förnödenheter inte "råkar" innehålla sånt som kan användas som vapen.

3) Vi vet från exemplet Hizbollah i Libanon vad som händer om man inte har en blockad. Där har Iran via Syrien givit Hizbollah en massiv arsenal av raketer, missiler och andra vapen. De FN-styrkor i Libanon som skulle förhindra det har vägrat utföra sitt uppdrag eftersom man inte vågar gå i väpnad konfrontation med Hizbollah.

4)Flottiljen hade i enlighet med punkt 2 utan problem kunnat skicka de där förnödenheterna om "aktivisterna" bara hade gått med på att låta det inspekteras. Eftersom de vägrade gå med på det så framstår det som uppenbart att det inte var det som de var ute efter. Istället är de ute efter att göra det möjligt för Hamas att bygga upp en massiv arsenal av raketer och andra vapen från Iran likt Hizbollah.

5) De israeliska soldaterna hade fått order att undvika att döda aktivister så länge de inte utgjorde ett omedelbart hot mot deras egna liv. Om inget motstånd gjordes skulle de lugnt gripas, och om de använde våld skulle man inte första hand skjuta med paintballs och inte skarpladdade vapen. Först efter det att "aktivisterna" angrep soldaterna med knivar, järnrör och skjutvapen började de israeliska soldaterna försvara sig med sina skjutvapen. Att "aktivisterna" gick till våldsamt angrepp mot israelerna innan israelerna hunnit göra någonting visas här:


6) Att en del av "aktivisterna" var så våldsamma berodde troligen på att de tillhörde en turkisk islamistorganisation.

7) Även vissa av de personer som har kommit med mer balanserade kommentarer har kritiserat Israel för att de genomförde bordningen på internationellt vatten, något som påstås ha varit folkrättsvidrigt. Men som den kände amerikanska advokaten och juridikprofessorn Alan Dershowitz påpekar är detta inte en korrekt beskrivning:

"The second issue is whether it is lawful to enforce a legal blockade in international waters. Again, law and practice are clear. If there is no doubt that the offending ships have made a firm determination to break the blockade, then the blockade may be enforced before the offending ships cross the line into domestic waters. Again the United States and other western countries have frequently boarded ships at high sea in order to assure their security."

Läs för övrigt resten av hans inlägg också.

"