torsdag 24 juni 2010

Statstelevisionens missvisande reportage om textilarbetare

Jag såg nyss ett reportage i statstelevisionen (SVT) där de hade ett reportage där vi fick veta (som om man inte redan visste det) att textilarbetare i Bangladesh har extremt låga löner jämfört med lönerna i Sverige, samtidigt som man presenterade nyheten att textildetaljhandelskedjan H&M gör storvinster, varpå förstås statstelevisionen vill ge oss intrycket att kapitalistiska H&M suger ut stackars bangladeshiska arbetare.

Det finns dock två problem i reportaget. För det första är det missvisande att redovisa lönerna omvandlade enligt gällande växelkurs då prisnivån är dramatiskt mycket lägre i Bangladesh än i Sverige. Detta antyddes kortfattat, men de flesta tittare som ej är pålästa i ämnet lär få ett felaktigt intryck.

Den andra missvisande saken som kan noteras, och som är ännu viktigare, är att lönenivån tas från sin kontext. Även justerat för prisnivån är förvisso lönerna (och därmed också levnadsstandarden för arbetarna) extremt låga för textilarbetare i Bangladesh jämfört med arbetare i alla branscher i Sverige. Men det är inte det som är den relevanta jämförelsen i sammanhanget. Dessa personer hade varit extremt fattiga med svenska mått oavsett vad H&M gjort. Det relevanta är istället om deras levnadsstandard är lägre eller högre på grund av H&M:s inköp av kläder.

Om H&M inte inköpt dessa kläder hade dessa arbetare inte haft något arbete alls, eller haft ett ännu sämre arbete (hade de kunnat få ett bättre arbete hade de tagit det nu), så även om deras situation är dålig så kvarstår faktum att den hade varit ännu sämre utan H&M:s "exploatering".

Vill man stödja fattiga arbetare bör man verkligen inte bojkotta kläder tillverkade i dessa fabriker ( som statstelevisionen menar man bör göra) utan tvärtom köpa fler. Isåfall kommer företagen behöva ännu fler arbetare, vilket kommer att förbättra arbetarnas förhandlingsposition, vilket i sin tur lär innebära högre löner.