tisdag 29 juni 2010

Folkgemenskapsskapande slaveri

Jag har viss förståelse för värnplikt motiverad av militär nödvändighet för att försvara mot ett överhängande hot från totalitära regimer. Således kan det vara berättigat i exempelvis Israel och Sydkorea där den typen av hot existerar från islamistiska länder och grupper respektive Nordkorea (dock kan man även där fråga sig om inte satsning på mer och modernare vapen hinte hade varit effektivare än att satsa på maximering av truppantalet. Trots allt var de irakiska styrkorna vida numerärt överlägsna de USA-ledda styrkorna i båda Irakkrigen, men det gick ändå som bekant inte så bra för de irakiska styrkorna pga de USA-ledda styrkornas teknologiska överlägsenhet). Däremot föreligger som tur var knappast något sådant hot mot Sverige, så det går knappast att motivera värnplikt i Sverige med militär nödvändighet.

Detta argument är så uppenbart absurt att de kvarvarande försvararna av tvångsarbete för staten inte ens försöker åberopa det. Istället så hävdar en grupp av dem, ledd av de två ledande socialdemokratiska politikerna Björn von Sydow och Thage G. Petterson att det skulle skapa "ett konkret uttryck för medborgerlig gemenskap och solidaritet". Det där med att tvinga folk att avstå från att umgås med de personer de vill umgås med för att istället tvinga dem att umgås med personer de inte vill umgås med är alltså ett självändamål som skapar "medborgerlig gemenskap".

Tre frågor som direkt uppstår är: Hur vet de att "gemenskap" uppstår? Det händer trots allt rätt så ofta att när folk tvingas umgås så uppstår mobbning och andra former av konflikter. Och skulle inte de personer som folk normalt sätt umgås med vara lika mycket medborgare som andra? Och om nu frivillig gemenskap är så mycket sämre varför inte tvinga folk att hela tiden möta nya människor för att skapa "medborgerlig gemenskap" med så många som möjligt?

Argumentet är ju som synes i princip lika absurt som argumentet om att det är en militär nödvändighet för Sverige, och hade i en bättre värld inte ens varit värd någon kommentar alls. Tyvärr är dock denna värld väldigt imperfekt, vilket illustreras av att de rödgröna vill införa någon slags "samhällsplikt" baserad på liknande resonemang och att SD vill återinföra värnplikten, också delvis grundat på liknande resonemang.