tisdag 29 juni 2010

Varför nöja sig med mesiga halvmesyrer?

"Den hälsosamme ekonomisten" kommenterar ett förslag att dela euroområdet i två delar så här:

"Kanske kan man till och med utveckla tanken och införa 27 olika eurosar med olika växelkurser mot varandra så att den gemensamma valutan garanterat passar alla länder - oavsett konjunkturläge och ekonomisk utveckling?"

Vilken mesig halvmesyr! Trots allt förekommer stora skillnader i konjunktur och ekonomisk utveckling mellan olika regioner i Sverige och andra länder. Utvecklingen i Stockholms län skiljer sig ofta från den i exempelvis Norrbottens län, Västra Götalands län och Skånes län. Så för att vara säker att valutan passar alla län oavsett konjunkturläge och ekonomisk utveckling borde det kanske vara 21 olika valutor i Sverige? Och förmodligen hundratals eller tusentals i hela EU.

Men samtidigt måste vi beakta att utvecklingen inom olika län ofta också skiljer sig. Utvecklingen i exempelvis Stockholms kommun, Södertälje, Nynäshamn och Österåker kommun skiljer sig ofta åt betydligt. Så för att vara säker att valutan passar alla kommuner oavsett konjunkturläge och ekonomisk utveckling borde det kanske vara 290 olika valutor i Sverige? Och förmodligen tiotusentals i hela EU .

Men samtidigt måste vi beakta att utvecklingen inom olika kommuner ofta också skiljer sig åt. Utvecklingen i exempelvis Rinkeby, Skärholmen, Södermalm och Norrmalm skiljer sig ofta åt betydligt. Så för att vara säker på att valutan passar alla kommundelar oavsett konjunkturläge och ekonomisk utveckling borde det kanske vara tusentals olika valutor i Sverige och kanske hundratusentals i hela EU.

Men samtidigt måste vi beakta att utvecklingen inom olika kommundelar ofta också skiljer sig åt. Utvecklingen i exempelvis Birger Jarlsgatan och Vasagatan (inom Norrmalm) skiljer sig ofta åt betydligt. Så för att vara säker på att valutan passar alla gator oavsett konjunkturläge och ekonomisk utveckling borde det kanske vara tiotusentals olika valutor i Sverige och kanske miljoner i hela EU.

Ja, för att vara riktigt konsekventa bör vi beakta de stora skillnader i ekonomisk utveckling mellan olika individer. Trots allt utvecklas olika personers privatekonomi ofta på ett väldigt annorlunda sätt (även inom samma gata) då en del kanske genomlider en personlig "högkonjunktur" genom att få från arbetslöshet till arbete, medan andra samtidigt genomlider en personlig "lågkonjunktur" genom att gå från arbete till arbetslöshet. Så för att vara säker på att valutan passar alla personer och att alla kan bedriva en penningpolitik anpassad efter deras ekonomi oavsett konjunkturläge och ekonomisk utveckling borde det kanske vara 9,4 miljoner olika valutor i Sverige och runt 500 miljoner valutor i hela EU.