fredag 11 juni 2010

Utanförskapet har minskat de senaste 4 åren

Enligt SVT har utanförskapet minskat de senaste 4 åren, från 1063000 första kvartalet 2006 till 898000 första kvartalet . Varifrån de fått siffrorna är inte klart då det på SCB:s hemsida såvitt jag kan se bara finns uppgifter till december 2008 (till juni 2009 finns det även uppgifter om utanförskapet exklusive socialbidrag) men jag utgår ändå från att de fått fram uppgifterna på annat sätt och att de därför är korrekta.

Om de uppgifterna är korrekta är det ytterligare ett bevis för att jobbpolitiken varit framgångsrik, särskilt då som minskningen skedde trots finanskrisens negativa effekter. En del av minskningen skedde visserligen under den socialdemokratiska regeringens sista månader men utanförskapet är även lägre än under sista kvartalet 2006.