fredag 28 maj 2010

Tre goda nyheter

Flera goda nyheter för regeringen (och Sverige) idag. Dels är alliansen för första gången sedan 2006 större än de rödgröna (och eftersom SD hamnar under 4% skulle det implicera majoritet för alliansen i Riksdagen) i Synovates mätningar.

Dessutom så visade BNP-siffrorna en klart starkare tillväxt än väntat-hela 3% enligt det vanliga volymmåttet(Dock är det inte sant att svensk tillväxt var bäst i EU, då Slovakien hade 4,6% tillväxt).

Tar män hänsyn till försvagningen av terms of trade, var tillväxten 1,9%, då den nominella tillväxten var 3,5% och prisindexet för inhemsk användning steg 1,6%. Även 1,9% är dock rätt så bra jämfört med överiga Europa.

Förmodligen kommer tillväxten fortsätta, även om en starkare krona relativt euron i kombination med oron kring skuldkrisen i Europa kommer att minska exporttillväxten.

Allt starkare statsfinanser är en tredje god nyhet, som är delvis relaterad till den andra.